کمک داور صبا و سیاه‌جامگان محروم شد/ کامرانی‌فر: داوران باید مسئولیت‌پذیر باشند

کمک داور صبا و سیاه‌جامگان محروم شد/ کامرانی‌فر: داوران باید مسئولیت‌پذیر باشند
رئیس دپارتمان داوران گفت: داوران مسئولیت پذیری و درک جایگاه داوری کشور را باید سرلوحه کار خویش قرار دهند.

کمک داور صبا و سیاه‌جامگان محروم شد/ کامرانی‌فر: داوران باید مسئولیت‌پذیر باشند

رئیس دپارتمان داوران گفت: داوران مسئولیت پذیری و درک جایگاه داوری کشور را باید سرلوحه کار خویش قرار دهند.
کمک داور صبا و سیاه‌جامگان محروم شد/ کامرانی‌فر: داوران باید مسئولیت‌پذیر باشند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author