کمپین مردم آرژانتین برای انصراف مسی از خداحافظی/ لئو بمان!

کمپین مردم آرژانتین برای انصراف مسی از خداحافظی/ لئو بمان!
ایسنا نوشت: خداحافظی ستاره تیم ملی آرژانتین مردم این کشور و جهان را به واکنش وا داشت.

کمپین مردم آرژانتین برای انصراف مسی از خداحافظی/ لئو بمان!

ایسنا نوشت: خداحافظی ستاره تیم ملی آرژانتین مردم این کشور و جهان را به واکنش وا داشت.
کمپین مردم آرژانتین برای انصراف مسی از خداحافظی/ لئو بمان!

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author