کلوپ:100پوندبه‌جرارددادم‌تابه‌سودمن‌حرف‌بزند

سرمربی لیورپول واکنشی طنز آمیز به صحبت های کاپیتان سابق این تیم داشت.

اندروید

خبر فرهنگیان

label

About the author