کلوپ: می توانستیم در نیمه دوم بهتر باشیم

کلوپ: می توانستیم در نیمه دوم بهتر باشیم
یورگن کلوپ، سرمربی آلمان لیورپول معتقد است تیمش می توانست در نیمه بهتر نمایش بهتری داشته باشد اما در کل لیورپول بازی خوبی ارائه داده است.

کلوپ: می توانستیم در نیمه دوم بهتر باشیم

یورگن کلوپ، سرمربی آلمان لیورپول معتقد است تیمش می توانست در نیمه بهتر نمایش بهتری داشته باشد اما در کل لیورپول بازی خوبی ارائه داده است.
کلوپ: می توانستیم در نیمه دوم بهتر باشیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author