کلوپ: باید از غیبت در اروپا استفاده کنیم

کلوپ: باید از غیبت در اروپا استفاده کنیم
یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول تاکید کرد که عدم حضور لیورپول در رقابت های اروپایی را یک مزیت می داند.

کلوپ: باید از غیبت در اروپا استفاده کنیم

یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول تاکید کرد که عدم حضور لیورپول در رقابت های اروپایی را یک مزیت می داند.
کلوپ: باید از غیبت در اروپا استفاده کنیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author