کفاشیان: به هیچ عنوان از مسئولان فدراسیون گله و ابراز ناراحتی نکرده ام

کفاشیان: به هیچ عنوان از مسئولان فدراسیون گله و ابراز ناراحتی نکرده ام
سایت فدراسیون فوتبال نوشت:نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون در خصوص انتخابات کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا گفتگو کرد.

کفاشیان: به هیچ عنوان از مسئولان فدراسیون گله و ابراز ناراحتی نکرده ام

سایت فدراسیون فوتبال نوشت:نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون در خصوص انتخابات کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا گفتگو کرد.
کفاشیان: به هیچ عنوان از مسئولان فدراسیون گله و ابراز ناراحتی نکرده ام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author