کعبی: اگر می‌ماندم، رکورد بازی‌های ملی را می‌زدم/ فوتبال ما را دلال‌ها می چرخانند

کعبی: اگر می‌ماندم، رکورد بازی‌های ملی را می‌زدم/ فوتبال ما را دلال‌ها می چرخانند
حسین کعبی گفت که فوتبال ایران را دلال‌ها می‌چرخانند.

کعبی: اگر می‌ماندم، رکورد بازی‌های ملی را می‌زدم/ فوتبال ما را دلال‌ها می چرخانند

حسین کعبی گفت که فوتبال ایران را دلال‌ها می‌چرخانند.
کعبی: اگر می‌ماندم، رکورد بازی‌های ملی را می‌زدم/ فوتبال ما را دلال‌ها می چرخانند

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author