کشیدگی رباط داخلی مهاجم استقلال را خانه نشین کرد/ کاوه رضایی بازی با صبا را از دست داد

کشیدگی رباط داخلی مهاجم استقلال را خانه نشین کرد/ کاوه رضایی بازی با صبا را از دست داد
مهاجم استقلال به دلیل مصدومیت در تمرین 2 روز گذشته استقلال بازی با صبا در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را از دست داد.

کشیدگی رباط داخلی مهاجم استقلال را خانه نشین کرد/ کاوه رضایی بازی با صبا را از دست داد

مهاجم استقلال به دلیل مصدومیت در تمرین 2 روز گذشته استقلال بازی با صبا در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را از دست داد.
کشیدگی رباط داخلی مهاجم استقلال را خانه نشین کرد/ کاوه رضایی بازی با صبا را از دست داد

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author