کشتی گیری که می خواهد جردن باروفس آمریکایی را در المپیک شکست دهد

تا به حال هیچ کدام از کشتی گیران ایران موفق به شکست دادن جردن باروفس آمریکایی نشده اند.

عکس های داغ جدید

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , ,

About the author