کشته شدن ۱۷ نظامی کلمبیا در سقوط بالگرد

کشته شدن ۱۷ نظامی کلمبیا در سقوط بالگرد
بر اثر سقوط یک بالگرد نظامی در کلمبیا ۱۷ نظامی کشته شدند.
۲۳:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


کشته شدن ۱۷ نظامی کلمبیا در سقوط بالگرد

بر اثر سقوط یک بالگرد نظامی در کلمبیا ۱۷ نظامی کشته شدند.
۲۳:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


کشته شدن ۱۷ نظامی کلمبیا در سقوط بالگرد

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author