کشته شدن رقیب صادق گودرزی در راه داعش

کشته شدن رقیب صادق گودرزی در راه داعش
ایسنا نوشت: شمس الوارا شمس الوارایف، ملی‌پوش سابق کشتی آزاد آذربایجان پس از پیوستن به داعش در حمله هوایی در نزدیکی عراق کشته شد.

کشته شدن رقیب صادق گودرزی در راه داعش

ایسنا نوشت: شمس الوارا شمس الوارایف، ملی‌پوش سابق کشتی آزاد آذربایجان پس از پیوستن به داعش در حمله هوایی در نزدیکی عراق کشته شد.
کشته شدن رقیب صادق گودرزی در راه داعش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author