کسب 4مدال دیگر توسط دختران سنگ‌نورد ایران

کسب 4مدال دیگر توسط دختران سنگ‌نورد ایران
یک طلا، یک نقره و دو برنز حاصل کار جوانان و نوجوانان دختر سنگ‌نورد ایرانی در ماده سرعت مسابقات قهرمانی آسیا بود.

کسب 4مدال دیگر توسط دختران سنگ‌نورد ایران

یک طلا، یک نقره و دو برنز حاصل کار جوانان و نوجوانان دختر سنگ‌نورد ایرانی در ماده سرعت مسابقات قهرمانی آسیا بود.
کسب 4مدال دیگر توسط دختران سنگ‌نورد ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author