کسب ۶ امتیاز المپیکی در شمشیربازی

درنخستین روز مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ جهانی کره جنوبی نمایندگان ایران ۶ امتیاز المپیکی کسب کردند.
۱۵:۰۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


استخدام

پرشین موزیک

label, , , , , , , , ,

About the author