کریمی: هوادار در روز بد تیم محک زده می‌شود/ چنین الفاظی در 45 سال اخیر نشنیده بودم!

کریمی: هوادار در روز بد تیم محک زده می‌شود/ چنین الفاظی در 45 سال اخیر نشنیده بودم!
فیروز کریمی سرمربی تیم اکسین البرز می گوید که در آستانه سالگر مادرش الفاظ رکیکی را در استادیوم تحمل کرده و به شدت از این رفتار گله‌مند است.

کریمی: هوادار در روز بد تیم محک زده می‌شود/ چنین الفاظی در 45 سال اخیر نشنیده بودم!

فیروز کریمی سرمربی تیم اکسین البرز می گوید که در آستانه سالگر مادرش الفاظ رکیکی را در استادیوم تحمل کرده و به شدت از این رفتار گله‌مند است.
کریمی: هوادار در روز بد تیم محک زده می‌شود/ چنین الفاظی در 45 سال اخیر نشنیده بودم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author