کریس رونالدو جواب همسر شکیرا را داد!

کریس رونالدو جواب همسر شکیرا را داد!
در جشن قهرمانی بارسلونا، پیکه طعنه سنگینی به رونالدو و یکی از دوستان نزدیکش زد.

کریس رونالدو جواب همسر شکیرا را داد!

در جشن قهرمانی بارسلونا، پیکه طعنه سنگینی به رونالدو و یکی از دوستان نزدیکش زد.
کریس رونالدو جواب همسر شکیرا را داد!

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author