کروز: بازیکنان عملکرد خوبی در اردو داشتند

کروز: بازیکنان عملکرد خوبی در اردو داشتند
مربی تیم ملی فوتبال از شرایط تیمش ابراز رضایت کرد.

کروز: بازیکنان عملکرد خوبی در اردو داشتند

مربی تیم ملی فوتبال از شرایط تیمش ابراز رضایت کرد.
کروز: بازیکنان عملکرد خوبی در اردو داشتند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author