کرمی: پرسپولیس عبدی انگلیسی بازی می‌کند

کرمی: پرسپولیس عبدی انگلیسی بازی می‌کند
عصر امروز تیمهای ملی دانشجویان و پرسپولیس “ب” برای دومین بار در استادیوم دانشگاه شهید بهشتی به میدان می‌روند.

کرمی: پرسپولیس عبدی انگلیسی بازی می‌کند

عصر امروز تیمهای ملی دانشجویان و پرسپولیس “ب” برای دومین بار در استادیوم دانشگاه شهید بهشتی به میدان می‌روند.
کرمی: پرسپولیس عبدی انگلیسی بازی می‌کند

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author