کدام از خدا بی خبری این حرفها را پخش می کند؟/ واکنش مهدی شریفی به یک مصاحبه عجیب

کدام از خدا بی خبری این حرفها را پخش می کند؟/ واکنش مهدی شریفی به یک مصاحبه عجیب
مهاجم تیم تراکتورسازی نسبت به مصاحبه ای عجیب که از قولش منتشر شده بود، واکنش نشان داد.

کدام از خدا بی خبری این حرفها را پخش می کند؟/ واکنش مهدی شریفی به یک مصاحبه عجیب

مهاجم تیم تراکتورسازی نسبت به مصاحبه ای عجیب که از قولش منتشر شده بود، واکنش نشان داد.
کدام از خدا بی خبری این حرفها را پخش می کند؟/ واکنش مهدی شریفی به یک مصاحبه عجیب

label, , , , , , , , , , , ,

About the author