کاپیتان تیم ملی تنها نیست! (عکس)

کاپیتان تیم ملی تنها نیست! (عکس)
بعد از مدت ها مصدومیت و دوری از میادین در لیست دعوت شدگان به اردوی تیم ملی قرار گرفت تا مشخص شود سرمربی تیم ملی هنوز روی حضورش حساب باز کرده است.

کاپیتان تیم ملی تنها نیست! (عکس)

بعد از مدت ها مصدومیت و دوری از میادین در لیست دعوت شدگان به اردوی تیم ملی قرار گرفت تا مشخص شود سرمربی تیم ملی هنوز روی حضورش حساب باز کرده است.
کاپیتان تیم ملی تنها نیست! (عکس)

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author