کاپیتان بوفون؛ سر در ابرها (عکس)

کاپیتان بوفون؛ سر در ابرها (عکس)
ایتالیا در دیداری جذاب و تماشایی توانست اسپانیا را شکست بدهد تا جی جی بوفون به عادت پیروزی های قبلی آتزوری در یورو 2016، بار دیگر از تیر افقی دروازه بالا برود.

کاپیتان بوفون؛ سر در ابرها (عکس)

ایتالیا در دیداری جذاب و تماشایی توانست اسپانیا را شکست بدهد تا جی جی بوفون به عادت پیروزی های قبلی آتزوری در یورو 2016، بار دیگر از تیر افقی دروازه بالا برود.
کاپیتان بوفون؛ سر در ابرها (عکس)

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author