کاوه رضایی: این آخرین بازی‌ام برای استقلال نبود

کاوه رضایی: این آخرین بازی‌ام برای استقلال نبود
کاوه رضایی گفت که مسابقه با مس کرمان، آخرین بازی‌اش برای استقلال نبوده است.

کاوه رضایی: این آخرین بازی‌ام برای استقلال نبود

کاوه رضایی گفت که مسابقه با مس کرمان، آخرین بازی‌اش برای استقلال نبوده است.
کاوه رضایی: این آخرین بازی‌ام برای استقلال نبود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author