کار در استقلال خدا پدرت را بیامرزد دارد/ منصوریان: از لیگ یک انگلیس پیشنهاد دارم

کار در استقلال خدا پدرت را بیامرزد دارد/ منصوریان: از لیگ یک انگلیس پیشنهاد دارم
سرمربی استقلال می گوید که حضور در این تیم رویای کودکی او بوده و او کار در استقلال را به دیگر تیم ها ترجیح می دهد.

کار در استقلال خدا پدرت را بیامرزد دارد/ منصوریان: از لیگ یک انگلیس پیشنهاد دارم

سرمربی استقلال می گوید که حضور در این تیم رویای کودکی او بوده و او کار در استقلال را به دیگر تیم ها ترجیح می دهد.
کار در استقلال خدا پدرت را بیامرزد دارد/ منصوریان: از لیگ یک انگلیس پیشنهاد دارم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author