کار بزرگ‌ ارمنستان در روز درخشش مدافع‌پدیده

کار بزرگ‌ ارمنستان در روز درخشش مدافع‌پدیده
تیم ملی ارمنستان امشب موفق شد در دور انتخابی جام جهانی ٢٠١٨ در منطقه اروپا دست به کاری بزرگ بزند و صدرنشین گروهش را شکست بدهد.

کار بزرگ‌ ارمنستان در روز درخشش مدافع‌پدیده

تیم ملی ارمنستان امشب موفق شد در دور انتخابی جام جهانی ٢٠١٨ در منطقه اروپا دست به کاری بزرگ بزند و صدرنشین گروهش را شکست بدهد.
کار بزرگ‌ ارمنستان در روز درخشش مدافع‌پدیده

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author