کارلتو در مصاحبه با اکیپ مطرح کرد/ کنایه کارلو آنچلوتی به رئیس رئال مادرید

کارلتو در مصاحبه با اکیپ مطرح کرد/ کنایه کارلو آنچلوتی به رئیس رئال مادرید
کارلو آنچلوتی که سابقه دو فصل هدایت رئال مادرید را در کارنامه دارد از این فصل سرمربی بایرن مونیخ شده است.

کارلتو در مصاحبه با اکیپ مطرح کرد/ کنایه کارلو آنچلوتی به رئیس رئال مادرید

کارلو آنچلوتی که سابقه دو فصل هدایت رئال مادرید را در کارنامه دارد از این فصل سرمربی بایرن مونیخ شده است.
کارلتو در مصاحبه با اکیپ مطرح کرد/ کنایه کارلو آنچلوتی به رئیس رئال مادرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author