ژکو: باید مقابل دروازه بی‌رحم تر باشم

ژکو: باید مقابل دروازه بی‌رحم تر باشم
ادین ژکو، مهاجم رم پس از دو دو گلی که مقابل کروتونه به ثمر رساند مدعی شد که باید مقابل دروازه بی رحم تر از قبل باشد.

ژکو: باید مقابل دروازه بی‌رحم تر باشم

ادین ژکو، مهاجم رم پس از دو دو گلی که مقابل کروتونه به ثمر رساند مدعی شد که باید مقابل دروازه بی رحم تر از قبل باشد.
ژکو: باید مقابل دروازه بی‌رحم تر باشم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author