ژرارد هولیه:/ لیورپول می تواند فاتح لیگ برتر شود

ژرارد هولیه:/ لیورپول می تواند فاتح لیگ برتر شود
ژرارد هولیه، سرمربی فرانسوی و سابق لیورپول معتقد است کیفیت لیورپول فعلی، می تواند در نهایت منتج به قهرمانی آنها در لیگ برتر شود.

ژرارد هولیه:/ لیورپول می تواند فاتح لیگ برتر شود

ژرارد هولیه، سرمربی فرانسوی و سابق لیورپول معتقد است کیفیت لیورپول فعلی، می تواند در نهایت منتج به قهرمانی آنها در لیگ برتر شود.
ژرارد هولیه:/ لیورپول می تواند فاتح لیگ برتر شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author