ژاک شیراک بستری شد

ژاک شیراک بستری شد
ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه صبح یکشنبه به علت عفونت ریه در پاریس بستری شد.
۱۶:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


ژاک شیراک بستری شد

ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه صبح یکشنبه به علت عفونت ریه در پاریس بستری شد.
۱۶:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


ژاک شیراک بستری شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author