چین: شبه جزیره کره باید عاری از تسلیحات هسته ای شود

وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که شبه جزیره ناید تسلیحات هسته ای داشته باشد.
۲۰:۱۸ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


free download movie

نخبگان

label, , , , , , , , ,

About the author