چیزهایی که از زندگی علی رضا جهانبخش در هلند می خواهید بدانید/ دوچرخه سواری در سرزمین گل ها

نشریه شماره یک نوشت: دو سه سالی از روزهایی که علیرضا جهانبخش، پیشنهادهای ریز و درشت غول های فوتبال ایران را رد کرد و به هلند رفت می گذرد.

خبر جدید

مدرسه

label, , , , , , , , ,

About the author