چه مدارکی برای رای دادن لازم است

فردا هم زمان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار می شود.
۱۲:۳۶ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


موسیقی روز

خبر اسلامی

label, , , , , , , , ,

About the author