چهل و یکمین سالروز تاسیس اورژانس کشور

چهل و یکمین سالروز تاسیس اورژانس کشور
مراسم چهل و یکمین سالروز تاسیس اورژانس کشور با حضور معاون درمان وزیر بهداشت، رییس اورژانس کشور و جمعی از پرسنل اورژانس در مرکز همایشهای رازی برپا شد.
۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


چهل و یکمین سالروز تاسیس اورژانس کشور

مراسم چهل و یکمین سالروز تاسیس اورژانس کشور با حضور معاون درمان وزیر بهداشت، رییس اورژانس کشور و جمعی از پرسنل اورژانس در مرکز همایشهای رازی برپا شد.
۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


چهل و یکمین سالروز تاسیس اورژانس کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author