چمبرلین در لیست خرید گواردیولا برای سیتی

روزنامه تایمز مدعی شد که پپ گواردیولا قصد دارد الکس اوکسلید چمبرلین، هافبک آرسنال را به خدمت بگیرد.

روزنامه ایران

ورزشی

label, , , , , , , , ,

About the author