چلسی – برنلی

چلسی – برنلی
دو تیم چلسی و برنلی، امروز در ورزشگاه استمفوربریج شهر لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

چلسی – برنلی

دو تیم چلسی و برنلی، امروز در ورزشگاه استمفوربریج شهر لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
چلسی – برنلی

label, , , , , , ,

About the author