چشمی خانه دار شد

چشمی خانه دار شد
با تصمیم مدیرعامل باشگاه استقلال منزلی مسکونی در اختیار هافبک مصدوم این تیم قرار گرفت.

چشمی خانه دار شد

با تصمیم مدیرعامل باشگاه استقلال منزلی مسکونی در اختیار هافبک مصدوم این تیم قرار گرفت.
چشمی خانه دار شد

علم و فناوری

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author