چسب کاری روی پیراهن تیم ملی نوجوانان

چسب کاری روی پیراهن تیم ملی نوجوانان
در حالی که برند جیوا از روی لباس ملی پوشان نوجوان در مسابقات قهرمانی آسیا پاک شده تیم ملی فوتسال با لباس هایی به میدان می رود که لوگوی جیووا روی آن واضح است و پاک نشده است!

چسب کاری روی پیراهن تیم ملی نوجوانان

در حالی که برند جیوا از روی لباس ملی پوشان نوجوان در مسابقات قهرمانی آسیا پاک شده تیم ملی فوتسال با لباس هایی به میدان می رود که لوگوی جیووا روی آن واضح است و پاک نشده است!
چسب کاری روی پیراهن تیم ملی نوجوانان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author