چرا شهرداری در سطح شهر هیچ تبلیغاتی برای نمایشگاه قرآن نکرد؟

چرا شهرداری در سطح شهر هیچ تبلیغاتی برای نمایشگاه قرآن نکرد؟
برخی از ناشران و غرفه داران از نحوه اطلاع رسانی بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن انتقاد کردند.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


چرا شهرداری در سطح شهر هیچ تبلیغاتی برای نمایشگاه قرآن نکرد؟

برخی از ناشران و غرفه داران از نحوه اطلاع رسانی بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن انتقاد کردند.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


چرا شهرداری در سطح شهر هیچ تبلیغاتی برای نمایشگاه قرآن نکرد؟

خرید vpn خرید kerio

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author