پیگیری حادثه عسلویه و اعزام هیات بازرسی به منطقه

پیگیری حادثه عسلویه و اعزام هیات بازرسی به منطقه
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به حادثه رخ داده در پتروشیمی مبین در منطقه عسلویه اظهار کرد: گزارشات خود را درباره خسارات و آسیب‌های وارد شده ارائه و تذکرات لازم برای دقت بیشتر داده شده و اکنون هیاتی از بازرسان به منطقه اعزام و پیگیر این موضوع هستند.
۱۹:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


پیگیری حادثه عسلویه و اعزام هیات بازرسی به منطقه

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به حادثه رخ داده در پتروشیمی مبین در منطقه عسلویه اظهار کرد: گزارشات خود را درباره خسارات و آسیب‌های وارد شده ارائه و تذکرات لازم برای دقت بیشتر داده شده و اکنون هیاتی از بازرسان به منطقه اعزام و پیگیر این موضوع هستند.
۱۹:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


پیگیری حادثه عسلویه و اعزام هیات بازرسی به منطقه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author