پیکه: لیگ آمریکا را به چین ترجیح می دهم

پیکه: لیگ آمریکا را به چین ترجیح می دهم
جرارد پیکه در مصاحبه با یکی از اسپانسرهای تیم ملی اسپانیا در مورد احتمال رفتنش به لیگ MLS خبر داد.

پیکه: لیگ آمریکا را به چین ترجیح می دهم

جرارد پیکه در مصاحبه با یکی از اسپانسرهای تیم ملی اسپانیا در مورد احتمال رفتنش به لیگ MLS خبر داد.
پیکه: لیگ آمریکا را به چین ترجیح می دهم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author