پیکان باز هم امتیاز می خواهد/ صنعت نفت و نساجی در حسرت صعود

پیکان باز هم امتیاز می خواهد/ صنعت نفت و نساجی در حسرت صعود
در فاصله هفت هفته مانده به پایان این فصل لیگ یک به نظر می رسد تیم های نفت مسجد سلیمان، صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران بخت زیادی برای صعود به لیگ برتر نداشته باشند.

پیکان باز هم امتیاز می خواهد/ صنعت نفت و نساجی در حسرت صعود

در فاصله هفت هفته مانده به پایان این فصل لیگ یک به نظر می رسد تیم های نفت مسجد سلیمان، صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران بخت زیادی برای صعود به لیگ برتر نداشته باشند.
پیکان باز هم امتیاز می خواهد/ صنعت نفت و نساجی در حسرت صعود

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author