پیکان – آلومینیوم؛ جای مساوی نیست

پیکان – آلومینیوم؛ جای مساوی نیست
شاگردان مجید جلالی و داوود مهابادی در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در حالی روبروی یکدیگر قرار خواهند گرفت که پیکان این روزها در نتیجه گیری عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته اند.

پیکان – آلومینیوم؛ جای مساوی نیست

شاگردان مجید جلالی و داوود مهابادی در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در حالی روبروی یکدیگر قرار خواهند گرفت که پیکان این روزها در نتیجه گیری عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته اند.
پیکان – آلومینیوم؛ جای مساوی نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author