پیوند نخستین ستون فقرات سه بعدی در چین

پیوند نخستین ستون فقرات سه بعدی در چین
نخستین عمل پیوند ستون فقراتِ تولید شده توسط چاپگر سه بعدی با موفقیت در چین انجام شد.
۱۹:۴۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


پیوند نخستین ستون فقرات سه بعدی در چین

نخستین عمل پیوند ستون فقراتِ تولید شده توسط چاپگر سه بعدی با موفقیت در چین انجام شد.
۱۹:۴۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


پیوند نخستین ستون فقرات سه بعدی در چین

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author