پیش بینی بارش های پراکنده برای امروز

پیش بینی بارش های پراکنده برای امروز
کارشناس هواشناسی گفت: براساس آخرین اطلاعات هواشناسی برای امروز در بخش هایی از ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور ناپایداری ها به شکل رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


پیش بینی بارش های پراکنده برای امروز

کارشناس هواشناسی گفت: براساس آخرین اطلاعات هواشناسی برای امروز در بخش هایی از ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور ناپایداری ها به شکل رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


پیش بینی بارش های پراکنده برای امروز

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author