پیش بازی سوانسی – لیورپول

پیش بازی سوانسی – لیورپول
لیورپول قصد دارد تا برای ادامه روند فوق العاده خود در هفته های اخیرف،سوانسی را در خانه حریف از پیش رو بردارد.

پیش بازی سوانسی – لیورپول

لیورپول قصد دارد تا برای ادامه روند فوق العاده خود در هفته های اخیرف،سوانسی را در خانه حریف از پیش رو بردارد.
پیش بازی سوانسی – لیورپول

label, , , , , , , , , , ,

About the author