پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درگذشت

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درگذشت
محمد رضا خلعتبری، یکی از پیشکسوتان فوتبال کشورمان که سابقه بازی در تیم ملی و باشگاه پرسپولیس را دارد، دار فانی را وداع گفت.
۱۷:۳۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درگذشت

محمد رضا خلعتبری، یکی از پیشکسوتان فوتبال کشورمان که سابقه بازی در تیم ملی و باشگاه پرسپولیس را دارد، دار فانی را وداع گفت.
۱۷:۳۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درگذشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author