پیشنهاد پیکان و فولاد به مربی ترکیه ای!

پیشنهاد پیکان و فولاد به مربی ترکیه ای!
سرمربی سابق سایپا می گوید از لیگ برتر ایران پیشنهاد دارد.

پیشنهاد پیکان و فولاد به مربی ترکیه ای!

سرمربی سابق سایپا می گوید از لیگ برتر ایران پیشنهاد دارد.
پیشنهاد پیکان و فولاد به مربی ترکیه ای!

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author