پیشنهاد جالب اسکی ایران به فدراسیون جهانی

پیشنهاد جالب اسکی ایران به فدراسیون جهانی
فدراسیون اسکی ایران تصمیم دارد میزبانی رقابت‌های اسکی چمن قهرمانی بزرگسالان جهان را بر عهده بگیرد.

پیشنهاد جالب اسکی ایران به فدراسیون جهانی

فدراسیون اسکی ایران تصمیم دارد میزبانی رقابت‌های اسکی چمن قهرمانی بزرگسالان جهان را بر عهده بگیرد.
پیشنهاد جالب اسکی ایران به فدراسیون جهانی

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author