پیشرفت اقتصادی نباید محیط زیست را تخریب کند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهم ترین موضوعات در اقتصاد سبز توجه به آثار جانبی و هزینه های خارجی هر فعالیت اقتصادی است.
۱۵:۳۹ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند


خبر جدید

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , ,

About the author