پیشخوان خبر/ مردم به عملکرد نمایندگانشان در خانه ملت رای می دهند

کارشناسان معتقدند مردم کارنامه نمایندگان خود در خانه ملت را به دقت بررسی می کنند و به عملکردشان رای می دهند، حال اگر نماینده ای در دوره ۴ ساله به مشکلات مردم رسیدگی کرده باشند طبیعی است که مجددا رای آورند و نمایندگی مردم را دوباره عهده دار شوند.
۱۹:۳۷ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


عکس

افق

label, , , , , , , , ,

About the author