پیشخوان خبر/ طرح نوروزی پلیس از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین

سرهنگ حمیدی رئیس پلیس راه کشور گفت: طرح نوروزی پلیس راه از ۲۵ اسفند۹۴ شروع و تا ۱۵ فروردین ۹۵ ادامه خواهد داشت.
۱۲:۰۱ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۹ اسفند


cars

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , ,

About the author