پیروزی گلدن استیت و کاوالیرز در لیگ NBA

پیروزی گلدن استیت و کاوالیرز در لیگ NBA
در رقابت‌های بامداد امروز لیگ NBA، پنج بازی انجام شد که در مهمترین آنها گلدن استیت وریرز و کلیولند کاوالیرز به پیروزی رسیدند.

پیروزی گلدن استیت و کاوالیرز در لیگ NBA

در رقابت‌های بامداد امروز لیگ NBA، پنج بازی انجام شد که در مهمترین آنها گلدن استیت وریرز و کلیولند کاوالیرز به پیروزی رسیدند.
پیروزی گلدن استیت و کاوالیرز در لیگ NBA

label, , , , , , , , , , , ,

About the author